จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดำเนินกิจการ นำเข้า และ จัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ สำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ คุณภาพสินค้า รวมถึงเครื่องมือวัด สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท และให้บริการออกแบบห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม มีบริการหลังการขายจากช่างผู้ชำนาญ รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการ และคุ้มค่าในราคาที่สมเหตุสมผล

View Catalog
Download Catalog PDF file
    © 2010 everglowsupply.com, All Right Reserved